Mesleki Eğitim Kurultayı 14 Ocak'ta toplanıyor!

Sınıf devrimcilerinin bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü Mesleki Eğitim Kurultayı, 14 Ocak'ta Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesi Yükseltme Merkezi'nde toplanacak.

Döneme “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!” şiarı ile yüklenen sınıf devrimcileri, mesleki eğitim alanının siyasal sınıf mücadelesinde tuttuğu yerin önemine ilişkin bilinç ve bakışla, mesleki eğitim alanı üzerinden zengin ve sonuç alıcı bir tartışma gerçekleştirmek için ‘Mesleki Eğitim Kurultayı’ düzenliyor.

Mesleki Eğitim Kurultayı, 14 Ocak'ta, İstanbul Kartal'daki Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi'nde toplanacak.

Mesleki Eğitim Kurultayı programı:

1- Açılış konuşması: Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!

2- Eğitim alanı

           a) Genel olarak eğitim alanının sorunları

           b) Mesleki eğitim alanının sorunları

                             * Mesleki eğitimde atölye ve staj sorunu

                             * Atölye-staj çalışması ve emeğin korunması mücadelesi

                             * Fabrika örgütlenmesi ve mesleki eğitim

                             * Meslek okullarında temel eğitim sorunu

           c) Avrupa'da mesleki eğitim

3- Sınıf alanı

           a) Mesleki eğitim ve sermayenin hedefleri

           b) Sınıf hareketinin tablosu, deneyimler ve mesleki eğitim

           c) Emeğin korunması mücadelesinde mesleki eğitim alanının yeri 

           d) Fabrika örgütlenmesi ve mesleki eğitim

4- Kürsü konuşmaları

           a) Meslek lisesi çalışması, MLB ve İstanbul deneyimi

           b) Ekim Devrimi'nin 100. Yılı ve Politeknik Eğitim

           c) Çocuk işçilik

           d) Mesleki eğitim ve gerici örgütlenmeler

           e) Mesleki eğitim alanında kadın öğrencilerin karşılaştığı sorunlar