Belediye işçilerine imza baskısı

Kadroya alınacağı söylenen taşeron işçilerine feragatname imzalatılmaya çalışılıyor.

Taşerona kadro bahanesi ile belediyelerde çalışan işçilere tüm haklarından feragat ettiğine dair belge imzalatma dayatması devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin kendi bünyesindeki taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçilere de aynı belgeler imzalatılmaya çalışılıyor. Çankaya Belediyesi işçilerine de aynı belge imzalatılmaya çalışılmasına rağmen, Çankaya Belediyesi işçileri imzalamayı reddetti.

İmzalatılmaya çalışılan bu belgede “İdareniz/şirketinize açtığım davalardan veya icra takiplerinden feragat edeceğimi idareniz/şirketiniz ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığım iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı KHK’nın geçici 24. madde ile tanınan haklar karşılığında idarenizden/şirketinizden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımız ve bu haklardan feragat ettiğime dair yazılı bir sulh sözleşmesi yaptığımı kabul ettiğimi” şeklinde ifadeler bulunuyor.

Kızıl Bayrak / Ankara